A=432Hz - Stemmingswisselingen in de hifi?

Een paar jaar geleden kwam ik het fenomeen A=432Hz voor het eerst tegen in een persbericht, en sindsdien vindt het heel voorzichtig opgang binnen de audiofiele gemeenschap. De mensen die zich er serieus mee bezighouden zijn van mening dat de muziek waar we naar luisteren in een onnatuurlijke stemming (A=440Hz) is gespeeld en opgenomen, en dat het verlagen van die stemming naar A=432Hz ons veel meer luistergenot zou opleveren. Voor veel audiofielen een no-brainer, maar er zijn ook al diverse verhitte discussies over dit onderwerp ontstaan. Waar gaat het eigenlijk over?

Bronnen

Als je in Google naar A=432Hz zoekt ontkom je niet aan het beeld dat de meeste bronnen toch een beetje in de esoterische hoek zitten, waar het ook over graancirkels, aura’s, UFO’s en chemtrails gaat en over overheidscomplotten om via genetisch gemanipuleerd voedsel ons leven te beheersen. En dat is, als ik heel eerlijk ben, niet bepaald een omgeving waarin ik informatie erg serieus kan nemen. Ik vind dat er in de periferie van de hifi sowieso teveel parallellen met Geloof zitten en alles wat daarmee te maken heeft is naar mijn mening een slechte raadgever bij een eerlijke poging tot duiding. Helemáál ontkom ik er niet aan, maar ik zou de esoterische kant van de zaak eigenlijk het liefst buiten beschouwing laten en me beperken tot de muzikale argumenten die door voorstanders van A=432Hz binnen de hifi worden gebruikt.

In deze uitgebreide column zal ik wat broodnodige nuance in de discussie proberen te brengen, en waar nodig ook een paar kritische kanttekeningen plaatsen bij de beweringen die rond A=432Hz worden gedaan. Aan de ene kant fascineert de materie me behoorlijk, maar aan de andere kant heb ik er na eigen onderzoek een paar grote bedenkingen bij. Ik ga er trouwens steeds vanuit dat de lezers oud en wijs genoeg zijn om hun eigen conclusies te trekken.

Waar komt het vandaan?

De bronnen zijn het niet eens over de herkomst van het ‘probleem’, maar er zijn twee verklaringen die nogal vaak opduiken. De eerste is dat ergens in 1939 is besloten dat orkesten voortaan de grondtoon A=440Hz moesten gebruiken bij het stemmen, in plaats van de tot dan toe gebruikelijke A=432Hz. Het initiatief hiervoor zou zijn genomen door Engelse tonmeisters - opnametechnici voor klassieke muziek - die met een hogere stemming een luider en spelend orkest met ‘meer glans’ wilden creëren. Die verklaring is eigenlijk wel plausibel.

De tweede veel voorkomende verklaring is dat aan A=440Hz een duister nazi-complot onder leiding van Josef Goebbels ten grondslag ligt. Wat dat complot precies inhoudt weet overigens niemand, dus de geloofwaardigheid van deze theorie is uiterst gering.

Daarnaast vermelden veel bronnen dat A=432Hz door de grote dirigent en componist Guiseppe Verdi werd gebruikt, omdat het de natuurlijke stemming zou zijn van Stradivarius-violen. De meeste bronnen halen echter al snel de esoterie erbij met hun bewering dat 432Hz een natuurlijk veelvoud is van één of andere oertoon of resonantiefrequentie van het universum die overal (dus ook in ons) weerklinkt. Hét argument daarvoor zou de vorm zijn die water op een trillend membraan aanneemt bij verschillende frequenties. Bij A=432Hz zou de vorm natuurlijk en bloemachtig zijn. Dat laatste lijkt te kloppen, maar wat het precies bewijst in relatie tot muziekweergave is me niet duidelijk.

A=432HZ versus A=440Hz

De techniek

Uiteraard heb ik niet alleen met mijn neus in de boeken gezeten en er heel veel met vakbroeders over gefilosofeerd. Ik heb ook een aantal luistertests georganiseerd. De resultaten daarvan waren verrassend, want volkomen tegenstrijdig met hetgeen de voorstanders van A=432Hz rapporteren. Dat kwam, zo werd mij achteraf verweten, omdat ik de omzetting niet goed had uitgevoerd. Wat was er gebeurd?

Er zijn twee manieren om dit ‘probleem’ op technische wijze aan te pakken. De eerste is om alle files stuk voor stuk om te rekenen met een computer. Daar heb je een sound-editor als Audacity voor nodig. Dergelijke programma’s bieden de mogelijkheid om de afspeelsnelheid van de bestanden te verlagen. Vergelijk het maar met een langspeelplaat die je met een lager ingestelde pitch-control afspeelt. Alleen verander je dan niet alleen de toonhoogte, maar ook de tijdsduur. Ik had aangenomen dat dat laatste niet de bedoeling was, dus vinkte ik de optie aan die de originele lengte van de file behoudt. Maar volgens de voorstanders had ik die juist niet moeten inschakelen. Als je het goed doet wordt de file dus een klein beetje langer. 1,818181812% om precies te zijn, want dat is het omreken-percentage dat op internet wordt vermeld.

sound-editor Audacity

De tweede manier werkt eigenlijk hetzelfde, maar dan met een Plugin voor je afspeelsoftware (zoals Foobar2000), die de muziekbestanden tijdens het afspelen ‘on the fly’ omrekent. Daarvoor worden de bestanden eerst razendsnel in een cache geladen, om van daaruit de procentuele vertraging toe te passen. Dat kost bij muziek in cd-kwaliteit relatief weinig rekenkracht, dus je merkt er niks van dat er een hele kleine vertraging zit tussen het moment dat je op ‘Play’ drukt en het moment dat de muziek begint. Het resultaat is in beide gevallen hetzelfde: een toon van 440Hz wordt bij benadering weergegeven op 432 Hz.

Zei hij nou bij benadering? Dat klopt ja… Het vervelende is namelijk dat het percentage (1.818181812) waarmee je 440 moet verlagen om 432 te krijgen een repeterende decimale breuk bevat. Dat betekent dat de de zich herhalende reeks decimalen achter de komma in principe oneindig doorloopt. We schrijven een 2 op het eind om aan te geven dat het laatste cijfer in de weergegeven reeks naar boven is afgerond. Maar feitelijk kun je tot Sint Juttemis enen en achten blijven toevoegen, precies 432 wordt het nooit. Er komen weliswaar steeds meer nullen achter de komma te staan, maar het laatste cijfer van de uitkomst is altijd groter dan nul. Een kniesoor echter, die daarop let. Zelfs iemand met een absoluut gehoor zal die afwijking vrij snel na de derde nul al niet meer horen. Maar in theorie werkt het achteraf omrekenen dus nooit perfect.

Historie en een eerste punt van kritiek

raison d’être van A=432Hz die je eigenlijk voortdurend hoort is dat deze grondtoon ons van nature beter in de oren klinkt. De opgenomen muziek die we vandaag de dag consumeren staat in de te hoge A=440Hz stemming en klinkt daarom ‘dus’ niet goed/optimaal/natuurlijk (meerdere keuzes mogelijk). Maar is dat wel altijd zo? Als je de historie van de concertstemming in een grafiek zou weergeven was het resultaat op zijn minst ‘grillig’ te noemen. Vooral in vroeger tijden heerste er wat dat betreft totale chaos. Iedereen gebruikte zijn eigen stemming. Neem als voorbeeld één van de beroemdste (en mooiste) muziekstukken die ooit zijn geschreven, de Matthäus-Passion van Johann Sebastiaan Bach (BWV 244). Hij schreef dit magnum opus in 1727 of 1728, toen hij als componist aan het hof van Leipzig werkte. Daar werd een stemming van A=415Hz gehanteerd. De instrumenten die worden gebruikt bij een authentieke uitvoering van de Matthäus Passion zijn, als de uitvoerende musici en de dirigent hun werk serieus nemen, dus in 415Hz gestemd.

Nog een voorbeeld, met wederom Bach in de hoofdrol. Zijn 6 Suites Voor Onbegeleide Cello (BWV 1007-1012) werden tussen 1717 en 1723 geschreven, toen hij als Kapellmeister aan het Hof van Köthen werkzaam was. In Köthen (dat slechts 70 kilometer van Leipzig ligt) werd de extreem lage stemming van A=392Hz aangehouden. De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey nam vorig jaar deze cellosuites voor de derde keer in zijn loopbaan op, ditmaal in de correcte stemming.

Johann Sebastian Bach

Hiermee komen we bij mijn eerste punt van kritiek. De automatische omzetting naar een zuivere A=432Hz werkt logischerwijs alleen als de stemming van de opname ook daadwerkelijk A=440Hz is, wat dus lang niet altijd het geval blijkt te zijn.

Bezwaren van Artistieke Aard

Mijn andere (en misschien wel grootste) bezwaar is dat deze omzetting van 440 naar 432Hz inhoudt dat de muziek, zoals ik al eerder vertelde, letterlijk 1,818181812% wordt vertraagd. En op die manier rommel je wat mij betreft aan de essentie van de muzikale uitvoering. De uitvoerende artiest heeft de muziek in een bepaald tempo gespeeld, omdat hij of zij dat het juiste tempo vond. Beethoven met Herbert von Karajan achter de lessenaar werd sneller gespeeld dan wanneer Bernard Haitink de baton hanteerde, Reinbert de Leeuw speelt de pianowerken van Satie erg traag, terwijl France Clidat voor het eten thuis wil zijn. Dan heb je het dus over een muzikale interpretatie. Dat geldt trouwens niet alleen voor klassiek, maar voor elke muzieksoort. De muziek heeft uiteindelijk de studio verlaten met goedkeuring van de artiest: zó moest het zijn, op die manier wilden ze het delen met de rest van de wereld.

Dan vind ik het van een nogal krap besef van muzikale waarde getuigen als je daar meteen een streep door haalt en er een eigen draai aan geeft. Alsof je een fles ketchup meeneemt naar een sterrenrestaurant...

Techniek in dienst van de Muziek is toch juist heel goed?

Techniek en muziek zijn in de hifi onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie mijn schrijfsels al langer leest weet dat ik daar een nogal uitgesproken mening over heb. Die komt heel in het kort hierop neer: de techniek moet altijd in dienst staan van de muziek. Daarmee bedoel ik dat de techniek het middel moet zijn en de muziek het doel. Niks mis dus met het omrekenen van muziekbestanden naar een andere grondtoon zou je dan kunnen denken, want als het er beter door klinkt dan is het toch goed?

Nou, nee… Ik heb er zelf echt héél goed naar geluisterd, ik heb het aan een paar vertrouwde muziekvrienden en collega’s laten horen, en ik heb een demonstratie tijdens een hifi-show bijgewoond. Helaas ben ik in geen enkel geval uit mijn stoel gevallen van verbazing (of van muzikale extase). De bewerkte bestanden klonken vooral anders. Bij de demonstratie tijdens de hifi-show viel me bovendien op dat de luisteraars vooraf te horen kregen wanneer het bewerkte of het onbewerkte bestand werd afgespeeld. Dat is volgens mij niet zoals je zoiets hoort te doen, want voorkennis voedt de verwachting en beïnvloedt dus de waarneming. Los nog van het feit dat het op zo’n show (met een onbekende set in een onbekende akoestiek) vrijwel onmogelijk is om iets verstandigs over het muzikale resultaat te zeggen.

Is er een oplossing nodig, en wat zou die kunnen zijn?

We luisteren nu zo’n dikke 60 jaar in hifidelity naar opgenomen muziek en al die tijd hebben vele miljoenen muziekliefhebbers in vervoering geluisterd naar muziek die in A=440Hz was opgenomen. Dat gebeurt ook nu nog elke dag. Zijn dat dan allemaal stakkers die in het duister tasten? Ik geloof het niet… Het is echter te eenvoudig om het hele A=432Hz verhaal met één hooghartige zwaai naar het rijk der fabelen te verwijzen. Er is wat mij betreft best ruimte voor écht wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek, waarbij onder gecontroleerde omstandigheden en volgens beproefde statistische methodes kan worden vastgesteld wat er werkelijk aan de hand is.

statistieken

Maar onvermijdelijk rijst ook de vraag of dit misschien een oplossing is voor een niet bestaand probleem. Want als je net iets verder kijkt dan de oppervlakkige brouhaha van de profeten en de gelovigen zie je een smalle, maar potentieel lucratieve niche in de handel. Nu is geld verdienen niet slecht, maar het moet wél met open vizier gebeuren. Geïnteresseerden moeten het hele plaatje kunnen overzien om zich een eerlijk beeld te vormen. Daar hoort wat mij betreft zeker het vraagstuk van de artistieke integriteit in thuis, net als de constatering dat opnames van oude muziek in een authentieke stemming sowieso niet zullen profiteren van een on-the-fly omzetting.

Mijn eigen conclusie lijkt in het licht van deze discussie misschien wat onspectaculair, maar ik kan in alle redelijkheid maar tot één slotsom komen. Als (en dan bedoel ik ook echt als) blijkt dat muziek die gespeeld wordt in een stemming van A=432Hz inderdáád beter klinkt moet je dit ‘probleem’ niet aan de weergavekant oplossen maar aan de opnamekant. Als orkesten en bands voortaan deze ‘betere’ stemming aanhouden kunnen we muziek gewoon in het originele tempo blijven afspelen...

Tot die tijd neem ik in volle tevredenheid genoegen met het kippenvel dat ik ondanks alles nog steeds krijg van mijn ‘foute’ muziek. Het kan namelijk best verkeren…

Luistervoorbeelden van de genoemde muziekstukken, klik op de afbeelding om te openen in Spotify:

 

J.S. Bach: Matthäus Passion - Ton Koopman J.S. Bach: Matthäus Passion - Ton Koopman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S. Bach: 6 Cello Suites - Pieter Wispelwey J.S. Bach: 6 Cello Suites - Pieter Wispelwey