iFi nano iGalvanic3.0 - review

iFi nano iGalvanic3.0

Deel 1: De Heilige Graal van de USB Audio?

auteur: Max Delissen

 

download de PDF van deze review - © copyright 2017

 

De iFi nano iGalvanic3.0 is volgens de Britse fabrikant de eerste USB accessoire die een galvanische scheiding kan aanbrengen in een USB3.0 datastroom. Dat zou om meerdere redenen nuttig kunnen zijn. Om te beginnen omdat we met de resolutie van onze digitale audio in een ‘meer is beter’ wedloop lijken te zijn aangeland. Daarom zullen we vaker met een erg hoge datadichtheid van het digitale audiosignaal te maken gaan krijgen. Dan helpt een protocol dat op papier een factor 10 sneller is dan het huidige USB2.0 natuurlijk om de zaak stabiel te houden. Daarnaast is een fysieke scheiding tussen een ‘noisy’ bron als een (mini)computer of NUC altijd een goede zaak, aangezien je de hypergevoelige circuits in een moderne da-converter een zo schoon mogelijk signaal wil kunnen aanbieden. De iFi nano iGalvanic3.0 zou dus het be-all-end-all van de USB accessoires moeten zijn. Maar is dat wel zo?iFi nano iGalvanic3.0

Galvanische scheiding - wat en waarom?

Wat is een galvanische scheiding nu precies, en waarom hebben we hem nodig? Wanneer een signaal ononderbroken van A naar B kan lopen hoopt zich onderweg allerlei ‘ballast’ op die met het signaal meereist. Denk daarbij vooral aan ruis en vervorming als gevolg van elektromagnetische storingen vanuit het bronapparaat en radiogolven die instralen in de kabel. Als al die rommel in bijvoorbeeld een da-converter of versterker aankomt wordt er een negatieve invloed uitgeoefend op het signaal, met een minder goede audio-ervaring tot gevolg. Een galvanische scheiding is een soort ingebouwde grenswachter, die ervoor zorgt dat het signaal wél kan passeren, maar de verstekelingen in het signaal niet. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen: trafo’s, optische koppelingen… In het geval van de iFi nano iGalvanic3.0 weten we niet precies wat het geheim van de smid is. Het is de eerste keer dat het een fabrikant lukt om een galvanische ontkoppeling in een USB3.0 signaal aan te brengen, en dan is men omwille van de concurrentie uiteraard voorzichtig met het naar buiten brengen van technische details. Wat we wél weten is dat er in de nano iGalvanic3.0 aparte ‘grenswachters’ zitten voor de USB2.0 en USB3.0 datastromen. Dat moet wel, omdat USB3.0 met een gescheiden signaalpad voor inkomende en uitgaande signalen werkt. Daarnaast zit er zowel vóór als na de ‘galvanische grens’ een circuit dat het signaal her-klokt, regenereert en opnieuw balanceert. En dat allemaal zonder dat de iGalvanic3.0 ‘zichtbaar’ in het systeem zit. Zowel aan de bronzijde als aan de ontvangende zijde is de iGalvanic3.0 onzichtbaar voor de apparatuur waarop hij is aangesloten. Op papier een technisch hoogstandje, in elk geval.

generic isolaution

Het speelveld voor de iFi nano iGalvanic3.0

Het mag inmiddels bekend zijn dat iFi echt grossiert in handige USB audioaccessoires. Voor elk mogelijk probleem bieden ze een oplossing. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er met de nano iGalvanic3.0 een apparaatje op de markt komt dat alle anderen overbodig maakt. Bovendien zijn we nu toch wel op een punt aangeland waarop veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Vandaar dat we de iFi nano iGalvanic3.0 een flink aan de tand hebben gevoeld. In zijn uppie, maar zeker ook in combinatie met andere USB accessoires van iFi. Vooraf realiseerden we ons al dat het een ingewikkeld verhaal zou worden, maar tijdens de luistersessie bleek dat er nog véél meer over te vertellen zou zijn dan we al dachten. We hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we zijn eruit.

iFi nano iGalvanic3.0 galvanic isolation

Uitgaande van de zéér goede resultaten die we tot nu toe bereikten met de iFi micro iUSB3.0 vonden we het sowieso noodzakelijk om de nano iGalvanic3.0 te vergelijken met de micro iUSB3.0, maar we wilden er ook combinaties mee maken om vast te stellen of er een cumulatieve verbetering te realiseren zou zijn. Dan heb je heel wat kabels nodig, waarvoor we naast de ‘standaard’ iFi Mercury2.0 en de AudioQuest Carbon USB ook de gloednieuwe iFi Mercury3.0 USB en Gemini3.0 USB beschikbaar hadden. De set bestond verder uit een (zónder DSP) vanuit Roon aangestuurde Auralic Aries Mini streamer met iFi iPower voeding, de Chord 2Qute da-converter, AudioQuest Yukon en Water interlinks, aan een systeem bestaande uit Linn Klimax versterking en Wilson Benesch Trinity luidsprekers. We gebruikten voornamelijk twee tracks om te vergelijken: Reindeer King, van het album Native Invader van Tori Amos, en Your Freedom Is The End Of Me, van het album Lilies van Melanie de Biasio. Op het laatst luisterden we ook nog naar de track Rebecca van het album Chalice Hymnal van Grails. Let goed op, elke verandering die we doorvoerden - en dat waren er nogal wat - staat nauwkeurig beschreven, maar zelfs óns duizelde het nadat we klaar waren met de luistersessie…

iFi nano iGalvanic3.0 setup

Luisteren naar de iFi nano iGalvanic 3.0 (1)

De eerste luisterdoorgang met Auralic Aries Mini met iFi iPower 15V, iFi Mercury2.0 USB, Chord 2Qute en Roon zonder DSP was op zich al van een vrij hoog niveau. Het laag aan het begin van de track van Melanie de Biasio was mooi diep en contourrijk en haar de stem stond redelijk los in de ruimte. Maar als we heel eerlijk waren konden we niet goed horen dat ze bewust een ‘goedkope’ Shure SM58 microfoon gebruikte bij de opnames, en de klank van de vleugel was een tikje schraal en wat hard. Bij de track van Tori Amos concentreerden we ons daarom ook vooral op de stem en de vleugel. Ook hier klonk de mix een beetje kaal. Weinig warmte. Haar als zéér kleurrijk bekend staande grote Bösendorfer vleugel klonk - voor de kenners - meer als een Yamaha. Neutraal op het zakelijke af, heel netjes, maar weinig betrokken.

Met AudioQuest Carbon, iGalvanic3.0 (2)

Melanie de Biasio - LiliesBij de tweede luisterdoorgang voegden we de iFi nano iGalvanic3.0 toe, die vanuit de Auralic Aries Mini werd aangestuurd middels een AudioQuest Carbon USB. Het verschil met de iGalvanic3.0 in de keten was subtiel, maar onmiddellijk hoorbaar. Bij Tori Amos resulteerde het in aanzienlijk meer rust in de mix en meer warmte, waarbij het laag mooier onder de mix lag en s-klanken minder aangezet klonken. Ook was er meer druk in de weergave, waardoor de ‘Yamaha’ vleugel opeens tóch trekjes van een Bösendorfer vertoonde. Bij Melanie de Biasio hoorden we dezelfde toename in rust, en vooral meer ruimtelijkheid. En binnen dat grotere beeld was er meer dynamiek en meer focus op de onderdelen van de mix, het felbegeerde ‘meer zwart tussen de instrumenten’.

Met Mercury3.0 USB (3)

Tori Amos - Native InvaderDerde luisterdoorgang: door de iFi Mercury2.0 USB tussen de iGalvanic3.0 en de Chord 2Qute te vervangen door een nieuwe iFi Mercury3.0 USB hoorden we bij Melanie de Biasio opeens meer klankkleur, waardoor de weergave wat rijker werd, en er was meer controle in het hoog. Een soort ‘lispeltje’ was nu verdwenen, zonder dat daarvoor resolutie werd ingeleverd. Bij Tori Amos was er meer druk in het laag, maar er werd een beetje ruimtelijkheid en precisie ingeleverd. De weergave met de AudioQuest Carbon USB was neutraler en minder aangezet in het lage middengebied, maar daardoor ook wat minder ‘lekker’.

USB kabels omgewisseld (4)

Om te bepalen welke USB kabel meer invloed had op het gehele signaal wisselden we ze voor de vierde luisterdoorgang om. De AudioQuest Carbon liep nu van de iGalvanic3.0 meer de Chord 2Qute, en de iFi Mercury3.0 USB liep van de Aries Mini naar de iGalvanic3.0. Dit leverde bij Tori Amos een mooiere balans op tussen klankkleur en neutraliteit. De aanzet in het lage middengebied was weg, en de mix klonk ruimtelijker. Bij Melanie de Biasio klonk de vleugel voller, het geheel werd ruimtelijker en het laag kreeg meer druk. Haar stem won aan verstaanbaarheid en de mix werd opener. De balans was op deze manier eigenlijk precies zoals we hem lekker vinden en daarom besloten we de AudioQuest als laatste schakel in de USB keten te handhaven.iFi nano iGalvanic3.0

Met de iFi iDefender3.0 en een iFi iPower voeding (5)

Omdat we zeker wilden weten dat de Chord 2Qute voldoende USB Power uit de USB uitgang van de Auralic Aries Mini kreeg sloten we er voor de vijfde luisterdoorgang een iFi iDefender3.0 op aan die we voorzagen van een schone iPower 5V voeding van iFi. Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de iDefender3.0 eventuele aardlussen zou onderbreken, nog vóór ze de iGalvanic3.0 zouden kunnen beïnvloeden. Bij Melanie de Biasio resulteerde de toevoeging van de iDefender3.0 in nog wat meer ontspanning (je vraag je soms af hoeveel ‘onrust’ je op die manier van het geluid af kunt pellen…). Haar stem werd hierdoor tastbaarder en gedetailleerder, het was alsof we een metertje dichterbij waren geschoven. Bij Tori Amos werd de weergave van de vleugel schoner, en er was vooral meer reverb te horen op zowel de vleugel als de stem, waardoor het geheel ruimtelijker en opener werd.

iFi iDefender3.0Tot zover het eerste deel van de iFi nano iGalvanic review. In het tweede deel gaan we de iGalvanic3.0 vergelijken met de iFi micro iUSB3.0 en onderzoeken we wat er gebeurt als je ze samen in een keten gebruikt.

Muziek en Informatie

Meer informatie en prijzen over de beschreven iFi nano iGalvanic3.0, vind je in onze webwinkel:

Spotify

Tidal

 

Dit document is eigendom van art`s excellence - © copyright 2017

iFi nano iGalvanic3.0